Retourneren

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via activiteitenwereldvoorkinderen@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website kan worden gedownload.

Bij levering van producten:

 1. Vul het herroepingsformulier in. En stuur deze binnen 14 dagen na ontvangst via de mail naar activiteitenwereldvoorkinderen@gmail.com
 2. Stuur het pakket retour naar het adres, wat staat vermeld op het herroepingsformulier.
 3. verzend het product binnen 14 dagen na de aanmelding van retour in originele staat, onbeschadigd en in originele verpakking naar het opgegeven retouradres.

 4. De consument dient te kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

 

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Activiteiten wereld voor kinderen retourneren. 

   

  Kosten in geval van herroeping

   

  1. Indien de je gebruik maakt van je herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor jouw rekening. De kosten voor de terugzending bedragen €5,75 via DHL en €6,95 via PostNL. Maar check altijd de exacte tarieven de website van de pakketdienst. Dit in verband met afwijkende maten en gewichten.
  2. Het bedrag zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terug betaald worden. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Activiteiten wereld voor kinderen.
  3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
  4. Mocht het onverhoopt voorkomen dat er een verkeerd artikel is geleverd (dit artikel is niet door jou besteld) dan zijn de kosten van het verzenden per post voor rekening van Activiteiten wereld voor kinderen.

   

  Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

   

  1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

   

  a. het product speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.

  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; zoals de digitale bestanden
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;